The "Aha" Moment

טיול לצפון קרלה

The "Aha" Moment מאת טלי אלוש-אבן  מכירים את הרגע שבו פתאום הכל מסתדר, ״האסימון נופל״, דברים נראים ממש ברורים,  כל החלקים של הפאזל נופלים במקום, ומרגישים שנורה נדלקת בראש? זה בדיוק ״The Aha Moment״ וכשזה קורה לי, אני מרגישה מוצפת באנרגיות מטורפות, הדופק עולה לשמיים, יודעת בדיוק מה צריך לעשות וכיצד, ובדרך כלל מיד רצה […]