fbpx

תנאים כלליים

דרכונים ואשרות – יש להחזיק בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. מטיילים בעלי דרכון זר אחראים לברר בשגרירות המדינה שהנפיקה את הדרכון אם חלים עליו תנאים אחרים או אם קיימים לגביו דינים מיוחדים. על מטייל המשתמש בדרכון זר במהלך הטיול, חלה אחריות קונסולרית של המדינה שהנפיקה את הדרכון. אזרח ישראלי חייב להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד, גם אם הוא מחזיק באזרחות נוספת.
ביטוח כל מטייל חייב לבטח עצמו בביטוח רפואי וביטוח מטען מתאימים, כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ, וכל ההרחבות הנדרשות, מומלץ לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול (בכפוף לתנאי הפוליסה). אנו ממליצים לרכוש ביטוח נסיעות בסוכנות קישור לעריכת ביטוח    072-250-8019
תביעות ביטוח – תביעת פיצוי ביטוחי בגין אי הגעת מטייל לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, תעשה ישירות מול חברת הביטוח.
בריאות – יש להתייעץ עם מרפאת מטיילים ו/או לשכת הבריאות המחוזית ו/או רופא משפחה כחודש לפני היציאה לטיול לקבלת מידע והנחיות לגבי חיסונים, תרופות והמלצות להתנהגות בריאותית.
שינוים – עקב אופיים המיוחד של הטיולם והיעדים שלנו, יתכנו שינויים במסלולים וביקור באתרים השונים, בהתאם לנסיבות, אקלים ושיקולים אחרים. אנו נעשה הכל לקיים את המסלול כמתוכנן, אך קיימת אפשרות לביצוע שינויים במקרה הצורך, לפני היציאה ובמהלך הטיול, בנוסף קיימת אפשרות לשינויים של הרגע האחרון מטעם חברות התעופה או גורמי תיירות אחרים אשר עלולים להתבצע זמן קצר לפני היציאה ולגרום לשינוי בתכנית הטיול.
לינה – סידורי הלינה והסטנדרט במדינות בהם אנחנו מטיילים שונה מהסטנדרטים המקובלים במדינות המערב, בחלק מהטיולים נלון באוהלים, במחנות המיועדים לתיירים וכוללים שירותים ומקלחות. בימים אחרים נתארח אצל משפחות ללא שירותים ומקלחות מסודרים. טרקים ובימי רכיבה נלון באוהלי שטח והבישול יהיה על אש פתוחה.
ימי הטיול – מספר ימי הטיול נקבע בין השאר על בסיס לוחות זמנים של חברות התעופה ו / או  גורמים אחרים וכולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם ימים אלו אינם כוללים סיורים וביקורים באתרים.
חדר ליחיד – מחיר הטיולים מבוסס על לינה בחדר / אוהל זוגי, ולינה ליחיד בחדר כרוכה בתוספת תשלום. מטייל המעוניין בשותף או שותפה לחדר נדרש לציין זאת, אם לא יימצא שותף, יחויב המטייל בתוספת מחיר ליחיד. במקרה שאחד השותפים ביטל את השתתפותו לפני היציאה לטיול, יחויב השותף שביטל בעלות התוספת שנדרש לשלם השותף שנשאר . בכל מקרה אנו לא נהיה אחראים לשיבוץ וחיבור מטיילים לחדרים משותפים.
טיפים – לנותני שירותים מקומיים (סבלים, נהגים, מדריכים מקומיים וכו') יגבה בתחילת הטיול והוא חלק מתנאי הטיול. התשר אינו מיועד למדריך הישראלי.
תשלומים – מחיר הטיול כולל את כרטיסי הטיסה (במידה ויש ) ואת שירותי הקרקע וכל ההוצאות המצוינות בדף הטיול.
כרטיסי טיסה – רכישת כרטיסים והתשלום, תעשה מול הסוכן המטפל בנושא הכרטיסים. * המערכת אינה סולקת כרטיסי דיניירס 
שינויים במחירי כרטיסי הטיסה – מחירי הטיולים נקבעים זמן רב מראש ומחיר הטיול כפוף לשינוי במחירי כרטיסי הטיסה.
הרשמה – לטיולים מותנית בתשלום מקדמה כפי שמפורט בדף הטיול.
שער העברות – שער העברות יהיה "שער מזומנים מכירה" כפי שפורסם ביום התשלום בבנק הפועלים.
המחיר הכולל של הטיול – (טיסות, שירותי קרקע, מע"מ, דמי רישום, אשרות כניסה המטופלות באמצעות משרדנו, מסי נמל והיטלי ביטחון ודלק) מפורסם באתר האינטרנט ומתעדכן מעת לעת. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה, נכון ליום פרסום הטיול. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרים של התייקרות הרכיבים הנ"ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו"ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת המט"ח – שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל, גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או מלא.
כניסה לחדרים בבתי מלון ויציאה מהם
במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, תעשה החברה מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם)בכמה שעות. בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.
חדר ליחיד
במידה ונרשם יחיד מעוניין בציוות שותפ/ה לחדר, עליו לעדכן אותנו בנושא בעת ההרשמה לטיול, ואנו נעשה מצדנו מאמץ על מנת לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, או שהמטייל לא יהיה מרוצה מהשיבוץ (לפני או במהלך הטיול) יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר.
תשר תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד' (התשר אינו מיועד למדריך הטיול).
תנאי תשלום
עם ההרשמה לטיול תשולם מקדמה בסכום שנקבע בדף הטיול (המקדמה תופחת מהיתרה לתשלום)
תשלום בשקלים לפי שער קניה מזומנים בבנק הפועלים ביום התשלום, פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע

דמי ביטול בטיולים (למעט טיולים עם תנאי ביטול חרגים, כגון בתקופות פסטיבלים וכד', עליהם יחולו דמי ביטול מיוחדים).
אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 15 יום ממועד ההרשמה ועד 90 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה (באם הוצאה), ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ומקדמה בלתי חוזרת בסך $100.

  1. מ 90 עד 60 ימי עבודה לפני היציאה: 10% ממחיר שרותי הקרקע ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
  2. מ 59 עד 45 ימי עבודה לפני היציאה” 40% ממחיר שרותי הקרקע ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
  3. מ 44 עד 30 ימי עבודה לפני היציאה: 60% ממחיר שרותי הקרקע ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
  4.  מ 29 ימי עבודה ועד מועד היציאה לטיול: 100% ממחיר שרותי הקרקע ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.

* חשוב לציין כי אנו נעשה כל מאמץ להמנע מחיוב דמי ביטול אך לעתים אין ההחלטה בידנו. אנו משלמים מראש עבור שרותי הקרקע ושירותים אחרים בחו”ל. אין לנו אפשרות לספוג ביטולים.

ביטוח – חובה לקיים פוליסת ביטח רפואי מתאימה לסוג הטיול אילו נרשמת.
יש לבחור פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת החזר מלא בגין ביטול השתתפות בטיול.
קישור לעריכת ביטוח לעריכת ביטוח און ליין (מומלץ)

הודעת ביטול השתתפות בטיול מצד המטייל תעשה בהודעה בכתב/במייל שתתקבל בחברת “טיולים אחרים” בשעות וימי העבודה המקובלים – ימים א’- ה’, שאינם חג או ערב חג בארץ או בחו”ל, בשעות העבודה המקובלות, בין השעות 9:00 – 17:00 וכפוף לקבלת אישור, קבלת הודעת הביטול

ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך 14 יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי החברה בחו”ל.

הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל:

הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:

בכתב בדואר רשום הלענה 4 תל אביב או בדוא”ל nfo@amir-peleg.comו

הבהרה לגבי “ימי עבודה”: ימי עבודה הם הימים א’ עד ה’ – להוציא חג או ערב חג.

חשוב לדעת בטיולים שבהם מופיעים דמי ביטול שונים מהנ"ל בעמוד של מסלול הטיול באתר או בקובץ הטיול הנשלח למטייל, ייגבו דמי ביטול בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המסלול או בקובץ שנשלח.

מרגע הודעת הביטול, החברה תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול.

דמי ביטול בטיולים בארץ – בהודעה עד 72 שעות לפני מועד יציאת הטיול לא יחולו דמי ביטול למעט דמי רישום ע"ס 100ש"ח למשתתף. בטיולים בהם קיימת התחייבויות לנותני שרותים אחרים, כגון, סידורי לינה, תחבורה, הסעדה וכד' יהיו דמי הביטול כפופים, לדמי היבטול של הספקים הנ"ל .
אופן התשלום-ניתן לשלם בהמחאות, העברות בנקאיות, מזומן, או כרטיסי אשראי, (בתוספת דמי אשראי).
ביטוח – חובה לקיים פוליסת ביטח רפואי מתאימה לסוג הטיול אילו נרשמת.
יש לבחור פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת החזר מלא בגין ביטול השתתפות בטיול.
שונות מטייל אשר מצבו הרפואי או הנפשי לא מאפשר לו להמשיך לטייל ו / או עלול לפגוע בשאר המשתתפים ו/או בעצמו יוחזר לארץ, לפי שיקול דעת המדריכים בשטח. במקרה זה, המטייל יישא בעלויות הפינוי.
שינויים – אנו שומרים את הזכות לבטל או לערוך שינויים במסלול הטיול על פי שיקול דעת מקצועי, לפני הטיול ובמהלכו, עקב שביתות, מזג אוויר, פגעי טבע, התראות, הנחיות של סוכנים מקומיים או של הרשויות המוסמכות, סכנות ביטחוניות וכל סיבה אחרת. שיקול דעת בנושא זה, לרבות שינויים מהותיים, הוא בלעדי ומוחלט. ולא תהיה לנו אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם לנוסע עקב שינויים כאלה, לרבות אכזבה, מפח נפש או אי נעימות, ולא תהיה חובה להחזר כספי מלא או חלקי בגין שינויים אלה.

חיסונים
על חברתנו חל איסור לתת כל יעוץ או הנחיות בנושא זה. אנא פנה ללשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריך.

סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד. החברה רשאית, על פי בחירתה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו לפני בורר או בוררים שיתמנו לכך על ידי התאחדות סוכני נסיעות ותיירות בישראל, לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתה.יש

תפריט נגישות

שלב 2- תשלום מאובטח

לאחר התשלום ישלח אימייל עם הנחייה להמשך

למידע נוסף