• amir peleg Facebook

אמיר פלג
050-5553844

© 2017 by Amir Peleg.

תנאים כללים 

 

 1. דרכונים ואשרות - יש להחזיק בדרכון תקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. מטיילים בעלי דרכון זר אחראים לברר בשגרירות המדינה שהנפיקה את הדרכון אם חלים עליו תנאים אחרים או אם קיימים לגביו דינים מיוחדים. על מטייל המשתמש בדרכון זר במהלך הטיול, חלה אחריות קונסולרית של המדינה שהנפיקה את הדרכון. אזרח ישראלי חייב להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד, גם אם הוא מחזיק באזרחות נוספת. 

 2. ביטוח כל מטייל חייב לבטח עצמו בביטוח רפואי וביטוח מטען מתאימים, כולל ביטוח ביטול ו/או קיצור נסיעה, הטסה רפואית וחילוץ, וכל ההרחבות הנדרשות, מומלץ לרכוש ביטוח מיד עם ההרשמה לטיול, כדי להיות מכוסים במקרה של ביטול (בכפוף לתנאי הפוליסה). אנו ממליצים לרכוש ביטוח נסיעות בסוכנות קישור לעריכת ביטוח    072-250-8019

 3. תביעות ביטוח - תביעת פיצוי ביטוחי בגין אי הגעת מטייל לטיול ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, בעיה אישית או כל סיבה אחרת, תעשה ישירות מול חברת הביטוח.   

 4. בריאות-יש להתייעץ עם מרפאת מטיילים ו/או לשכת הבריאות המחוזית ו/או רופא משפחה כחודש לפני היציאה לטיול לקבלת מידע והנחיות לגבי חיסונים, תרופות והמלצות להתנהגות בריאותית.

 5. שינוים-עקב אופיים המיוחד של הטיולם והיעדים שלנו, יתכנו שינויים במסלולים ובביקור באתרים השונים, בהתאם לנסיבות, אקלים ושיקולים אחרים. אנו נעשה הכול לקיים את המסלול כמתוכנן, אך קיימת אפשרות לביצוע שינויים במקרה הצורך, לפני היציאה ובמהלך הטיול, בנוסף קיימת אפשרות לשינויים של הרגע האחרון מטעם חברות התעופה או גורמי תיירות אחרים אשר עלולים להתבצע זמן קצר לפני היציאה ולגרום לשינוי בתכנית הטיול. 

 6. לינה - סידורי הלינה והסטנדרט במדינות בהם אנחנו מטיילים שונה מהסטנדרטים המקובלים במדינות המערב, בחלק מהטיולים נלון באוהלים, במחנות המיועדים לתיירים וכוללים שרותים ומקלחות. בימים אחרים נתארח אצל משפחות ללא שרותים או מקלחות מסודרים. בטרקים ובימי רכיבה נלון באוהלי שטח והבישול יהיה על אש פתוחה.

 7. ימי הטיול - מספר ימי הטיול נקבע בין השאר על בסיס לוחות זמנים של חברות התעופה ו / או  גורמים אחרים וכולל את יום היציאה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם ימים אלו אינם כוללים סיורים או ביקורים באתרים. 

 8. חדר ליחיד - מחיר הטיולים מבוסס על לינה בחדר / אוהל זוגי, ולינה ליחיד בחדר כרוכה בתוספת תשלום. מטייל שמעוניין בשותף או שותפה לחדר נדרש לציין זאת, אם לא יימצא שותף, יחויב המטייל בתוספת מחיר ליחיד. במקרה שאחד השותפים ביטל את השתתפותו לפני היציאה לטיול, יחויב השותף שביטל בעלות התוספת שנדרש לשלם השותף שנשאר . בכל מקרה אנו לא נהיה אחראים לשיבוץ וחיבור מטיילים לחדרים משותפים.

 9. טיפים לנותני שירותים מקומיים (סבלים, נהגים, מדריכים מקומיים וכו') יגבה בתחילת הטיול והוא חלק מתנאי הטיול. התשר אינו מיועד למדריך הישראלי. 

 10. תשלומים - מחיר הטיול כולל את כרטיסי הטיסה (במידה ויש ) ואת שרותי הקרקע וכל ההוצאות המצוינות בדף הטיול. 

 11. כרטיסי טיסה - רכישת הכרטיסים והתשלום, תעשה מול הסוכן במטפל בנושא הכרטיסים. 

 12. שינויים במחירי כרטיסי הטיסה - מחירי הטיולים נקבעים זמן רב מראש ומחיר הטיול כפוף לשינוי במחירי כרטיסי הטיסה.    

 13. הרשמה - לטיולים מותנית בתשלום מקדמה כפי שמפורט בדף הטיול.

 14. שער העברות הוא "שער מזומנים מכירה" כפי שפורסם ביום התשלום בבנק הפועלים. 

 15. המחיר הכולל של הטיול (טיסות, שירותי קרקע, מע"מ, דמי רישום, אשרות כניסה המטופלות באמצעות משרדנו, מסי נמל והיטלי ביטחון ודלק) מפורסם באתר האינטרנט ומעודכן מעת לעת. מחיר הטיסות מבוסס על תעריפים ועל מדיניות חברות התעופה, נכון ליום פרסום הטיול. מחיר שירותי הקרקע מבוסס, בין היתר, על שערי החליפין של המטבעות השונים בכל ארץ לעומת הדולר האמריקני. במקרים של התייקרות הרכיבים הנ"ל של המחיר הכולל ו/או הטלת מסים/היטלים חדשים בארץ או בחו"ל ו/או שינוי של שערי החליפין לעומת המט"ח – שמורה לחברה הזכות לעדכן את המחיר הכולל, גם אם המטייל שילם תשלום חלקי או מלא.

 16. כניסה לחדרים בבתי המלון ויציאה מהם

 17. במקרה של טיסות המגיעות ליעד בשעת בוקר מוקדמת או עוזבות בשעת ערב מאוחרת, תעשה החברה מאמץ לקבל כניסה מוקדמת לחדרים (ולו לחלק מהם) או פינוי מאוחר של החדרים (ולו חלק מהם)בכמה שעות. בכל מקרה, החברה אינה מתחייבת לספק את החדרים מיד עם ההגעה או לאפשר שהות מאוחרת בחדרים עד מועד הטיסה.

 18. חדר ליחיד
  במידה ונרשם יחיד מעוניין בציוות שותפ/ה לחדר, עליו לעדכן אותנו בנושא בעת ההרשמה לטיול, ואנו נעשה מצדנו מאמץ על מנת לשבצו בחדר עם נרשם נוסף. אם הדבר לא יעלה בידנו, או שהמטייל לא יהיה מרוצה מהשיבוץ (לפני או במהלך הטיול) יחויב המטייל בתוספת ליחיד בחדר.

 19. תשר
  תשר (טיפ) – כמתחייב מהתנאים בכל טיול וטיול. התשר ישולם בארץ לפני היציאה לטיול ויינתן על ידי המדריך למספקי השירותים השונים: מלצרים, נהגים, פקידי קבלה, מדריכים מקומיים וכד' (התשר אינו מיועד למדריך הטיול).

 20. 16. תנאי תשלום
  בעת ההרשמה לטיול תשולם מקדמה ע"פ המפורט למטה.

 21. גובה המקדמה:

 22. בטיולים שמחירם עד $3,000 למטייל סכום המקדמה הוא $450 למטייל.

 23. בטיולים שמחירם מ $3,001 עד $6,000 למטייל סכום המקדמה הוא $750 למטייל.

 24. בטיולים שמחירם $6,001 ומעלה למטייל סכום המקדמה הוא $1,000 למטייל.

 25. המקדמה תשולם במזומן (חיוב בעת ההרשמה, ללא דחיות או תשלומים).

 26. יתרת התשלום תשולם עד 60 ימי עבודה מלאים לפני מועד היציאה לטיול.

 27. הערה: בטיולים שמחירם מפורסם באתר באירו (€), סכום המקדמה ישולם באירו.

 28. התשלום יתבצע במט"ח או בשקלים לפי שער דולר או אירו מכירה להעברות והמחאות ביום התשלום, פרטים נוספים בטלפון ובדפי המידע.

 29. דמי ביטול
  להלן דמי הביטול הקבועים בטיולים (למעט חריגים )

 30. אם מועד הביטול חל ממועד ההרשמה ועד 90 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: יוחזר כל הסכום ששולם עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה (באם הוצאה), דמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו, ומקדמה בלתי חוזרת בסך $100.

 31. אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 60 ימי עבודה ועד 30 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 35% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה (באם הוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.

 32. אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 30 ימי עבודה ועד 11 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 60% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה (באם הוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.

 33. אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 10 ימי עבודה ועד 7 ימי עבודה לפני היציאה לטיול: 80% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, למעט דמי אשרה (באם הוצאה) ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.

 34. אם מועד הביטול חל בפרק הזמן של 6 ימי עבודה ועד מועד יציאת הטיול: 100% מהמחיר עבור סידורי הקרקע, ובנוסף דמי אשרה (באם הוצאה), ודמי ביטול המונהגים על ידי חברות התעופה בגין הטיסות שהוזמנו.
  בנוסף – דמי הביטול כפופים לכל תנאי הביטול שיחולו על ידי הספקים בחו"ל, אם הם שונים מאלה המפורטים לעיל. למסלולים שיש להם תנאי ביטול מיוחדים מצורף פירוט בנפרד.
  ההחזרים הכספיים הנובעים בגין ביטול טיול יבוצעו תוך 30 יום מיום קבלת הודעה בכתב על הביטול, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי החברה בחו"ל. הכסף המוחזר יחושב בערכים דולריים.
  הבהרה לגבי מועד הביטול על ידי המטייל: הודעה על ביטול יש למסור למשרדנו בכתב, בשעות העבודה 
  הבהרה לגבי "ימי עבודה": ימי עבודה הם הימים א' עד ה' – להוציא חג או ערב חג.

 35. בטיולים שמחירם מפורסם באתר באירו (€), סכום המקדמה ישולם באירו.

 36. בטיולים שבהם מופיעים דמי ביטול שונים מהנ"ל בעמוד של מסלול הטיול באתר או בקובץ הטיול הנשלח למטייל, ייגבו דמי ביטול בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המסלול או בקובץ שנשלח.

 37. מרגע הודעת הביטול, החברה תעשה ככל יכולתה על מנת להפחית בעלויות דמי הביטול.

 38. בכל מועד בו יבטל מטייל את השתתפותו בטיול לאחר ההרשמה, יחויב המטייל (בנוסף על דמי הביטול המצויינים לעיל) בעלות ביטול מרכיבי התעופה (טיסות בינלאומיות ו/או טיסות פנים, כמתחייב בחוקי הביטול של חברת התעופה). כמו כן, יחויב בעלות אשרות כניסה (אם הונפקו).     

 39. אופן התשלום-ניתן לשלם בהמחאות, העברות בנקאיות, מזומן, או כרטיסי אשראי, (בתוספת דמי אשראי). 

 40. ביטוח - חובה לקיים פוליסת ביטח רפואי מתאימה לסוג הטיול אילו נרשמת.

 • מומלץ לבחור פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת החזר מלא בגין ביטול השתתפות בטיול. 

 • קישור לעריכת ביטוח בחברת EAI (מומלץ) 

 • שונות מטייל אשר מצבו הרפואי או הנפשי לא מאפשר לו להמשיך לטייל ו / או עלול לפגוע בשאר המשתתפים ו/או בעצמו יוחזר לארץ, לפי שיקול דעת המדריכים בשטח. במקרה זה, המטייל יישא בעלויות הפינוי.

 1. שינויים - אנו שומרים את הזכות לבטל או לערוך שינויים במסלול הטיול על פי שיקול דעת מקצועי, לפני הטיול ובמהלכו, עקב שביתות, מזג אוויר, פגעי טבע, התרעות, הנחיות של סוכנים מקומיים או של הרשויות המוסמכות, סכנות ביטחוניות וכל סיבה אחרת. שיקול דעת בנושא זה, לרבות שינויים מהותיים, הוא בלעדי ומוחלט. ולא תהיה לנו אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לנוסע עקב שינויים כאלה, לרבות אכזבה, מפח נפש או אי נעימות, ולא תהיה חובה להחזר כספי מלא או חלקי בגין שינויים אלה.